ปภ.ลำพูน รายงานเหตุอุทกภัย เวียงหนองล่อง

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2565 นายธนา นวลปลอด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน กล่าวว่า เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00 นาฬิกา ได้รับแจ้งจากนายวิวัฒน์ ปัญโญยอด กำนันตำบลหนองล่อง(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสันเหมือง ตำบลหนองล่อง) ว่าได้เกิดฝนตกหนัก ทำให้เกิดเหตุต้นไม้ใหญ่ (ไม้จาว) ล้มกีดขวางทางจรารจร ถนนบ้านเวียง-หล่ายแก้ว ตรวจสอบความเสียหายพบว่าบ้านเรือนใกล้เคียงได้รับความเสียหาย 1 หลัง ดังนี้

  1. รั้วบ้านได้รับความเสียหาย
  2. เสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้า จำนวน 1 ต้น
    (ไม่มีบ้านเรือนหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บ)

เบื้องต้น ประสานไปยังฝ่ายงานจราจร สถานีตำรวจภูธรเวียงหนองล่อง แก้ไขเส้นทางจราจรหลีกเลี่ยง การไฟฟ้าสาขาเวียงหนองล่อง ตัดกระแสไฟไฟฟ้าและคณะกรรมการหมู่บ้าน จิตอาสา ร่วมกันตัดต้นไม้และเคลียร์พื้นที่ ขณะนี้อยู่ระหว่างใช้เครื่องจักรหนักขนย้ายต้นไม้ ดำเนินการแล้วจักได้แจ้งให้การไฟฟ้า ดำเนินการต่อกระแสไฟต่อไปได้

นายธนาฯ กล่าวต่อไปอีกว่า นอกจากนี้ ตามที่ปรากฎข่าวทางสื่อโซเชียลมิเดีย(Facebook) ว่าได้เกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือนทำให้ประชาชนในหมวด 19 บ้านเวียงหนองล่อง หมู่ที่ 6 ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน นั้น

อำเภอเวียงหนองล่อง รายงานว่าตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม จนถึงเช้าวันที่ 21 พฤษภาคม ในเขตพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง ได้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณน้ำฝนสะสมในพื้นที่จำนวนมาก บ้านเรือนในเขตพื้นที่ลุ่มต่ำได้รับความเสียหายจากน้ำขัง และรอการระบายบ้างเล็กน้อย จึงได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน(ผญบ.)แล้ว พบว่าตามภาพข่าวเกิดน้ำท่วมขังจริง แต่เป็นน้ำท่วมขัง เนื่องจากปริมาณน้ำสะสมมาก ทำให้การระบายน้ำสู่ลำเหมืองสาธารณะไม่ทัน ขณะนี้ฝนได้หยุดตกแล้วและน้ำที่ท่วมขังบ้านเรือนได้เริ่มคลี่คลายแล้ว ประเมินสถานการณ์แล้วไม่ต้องประสานการร้องขอเครื่องสูบน้ำจาก อปท.แต่อย่างใด

ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ได้รับแจ้งจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงปกคลุมประเทศไทย ทะเลอันดามันและอ่าวไทย ประกอบกับจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวมะตะบัน เคลื่อนผ่านสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เข้าสู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้มีฝนฟ้าคะนองกับมี ลมแรง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ และกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ประเมินสถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน) พบว่าปริมาณฝนสะสมต่อเนื่องอาจส่งผลให้เกิดน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลัน รวมทั้งทำให้พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเดิมมีแนวโน้มระดับน้ำ เพิ่มสูงขึ้น โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ระหว่างวันที่ 19 – 25 พฤษภาคม 2565

จึงขอแจ้งเตือนประชาชน เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ ในอำเภอเมืองลำพูน , อำเภอแม่ทา , อำเภอบ้านโฮ่ง , อำเภอทุ่งหัวช้า , อำเภอลี้ และอำเภอบ้านธิ ระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก สำหรับพื้นที่ทางการเกษตรควรป้องกันผลิตผลทางการเกษตรที่อาจได้รับความเสียหาย..นายธนาฯ กล่าวในที่สุด

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า แขวงทางหลวงลำพูน รายงานเหตุอุทกภัยน้ำท่วมผิวทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงบ้านโฮ่ง ดังนี้ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา ประมาณ 10:00 นาฬิกา น้ำท่วมทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ม่วงโตน – ท่าจักร ที่ช่วง กิโลเมตร(กม.)ที่ 212+891 – กม.213+300 ด้านขวาทาง พิกัด ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน สภาพถนน ทางตรง จากสภาพอากาศฝนตกตลอดคืน ทำให้ถนน 4 ช่องจราจร มีปริมาณน้ำสูง 20 เซนติเมตร สาเหตุ มีฝนตกหนักตลอดคืน มีปริมาณน้ำฝนมาก การระบายน้ำรางระบาย ระบายไม่ทัน จึงท่วมบนผิวจราจร การจราจรยังสามารถผ่านได้ แต่ไม่สะดวก พิกัด ทางหลวง(ทล.)106

กระทั่ง เมื่อเวลา 14:30 นาฬิกา เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงบ้านโฮ่ง ได้ออกตรวจสอบหน้าเหตุอีกครั้ง พบว่าระดับน้ำลดลง การระบายน้ำดีขึ้น การจราจรสัญจรได้ตามปกติ

เมื่อเวลา 14:30 นาฬิกาเป็นต้นมา นายประเชิญ สมองดี นายอำเภอบ้านโฮ่ง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอยากจากเหตุอุทกภัย น้ำเอ่อล้นลำเหมืองเข้าท่วมบ้านเรือนและสวนการเกษตร ที่ตำบลเหล่ายาว ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านม่วงโตน , หมู่ที่ 3 บ้านเหล่ายาวใต้ , หมู่ที่ 8 บ้านแพะโป่ง และหมู่ที่ 10 บ้านเหล่ามุ้น

ในการนี้ ได้ประสานกับทางองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)เหล่ายาวได้นำรถแบคโฮเพื่อขุดลอก ลำเหมือง พร้อมทั้งนำกระสอบทรายแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยฯ เพื่อปิดกั้นน้ำไม่ให้ทะลักเข้าในบ้านของประชาชน ทั้งนี้ได้เร่งให้ทางผู้ใหญ่บ้านและทางองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)เหล่ายาวได้ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้ให้การช่วยเหลือต่อไป

มูลนิธิพุทไธสวรรย์ จุดอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน นำกำลังอาสาสมัคร จำนวน 8 นาย ลงพื้นที่บ้านม่วงโตน หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงโตน อำเภอบ้านโฮ่ง เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยการทำถุงกระสอบทรายปิดกั้นน้ำ และขุดลอกเศษดินเศษวัชพืช ร่วมกับผู้นำชุมชน กัน-ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อเปิดทางเดินของน้ำที่ถูกอุดตันตามท่อน้ำ และทางระบายน้ำต่างๆแล้ว ล่าสุด สถานการณ์น้ำได้เริ่มลดระดับลงแล้ว หลังจากเกิดฝนตกติดต่อกันหลายชั่วโมง ตั้งแต่เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 21 พฤษภาคม
2565

ร่วมแสดงความคิดเห็น