(มีคลิป) เข้าสำรวจพื้นที่เกิดเหตุคอสะพานทรุดตัว

ศบภ.สนภ.3 นทพ.เข้าสำรวจพื้นที่เกิดเหตุคอสะพานทรุดตัว ทางหลวงหมายเลข 108 บริเวณ กม.89-90 ฮอด-แม่สะเรียง

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.65บก.ทท.(นทพ.)โดย ศบภ.สนภ.3 นทพ.จัดชุดช่วยเหลือประชาชน เคลื่อนที่เร็ว จำนวน 6 นาย พร้อมรถยนต์ตรวจการจำนวน 2 คัน เข้าดำเนินการสำรวจบริเวณคอสะพานข้ามลำห้วยแม่ลอง ที่ถูกกัดเซาะจากกระแสน้ำ พื้นที่คอสะพานทรุดตัว เนื่องจากมีฝนตกติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง จากอิทธิพลพายุไซโคลน “อัสนี” ทำให้สะพานทรุดตัว ประชาชนไม่สามารถใช้สัญจรผ่านไปมาได้ ในส่วนของ ศบภ.สนภ.3 นทพ. ได้เข้าสำรวจและประเมินสถานการณ์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการวางสะพานเครื่องหนุนมั่น MFB และ เตรียมความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เมื่อได้รับการร้องขอ ต่อไป

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนของชาติ ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อีกทั้งเป็นการสนับสนุนพันธกิจด้านการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง และการช่วยเหลือประชาชนของกองบัญชาการกองทัพไทยณ บริเวณสะพานข้ามลำห้วยแม่ลอง ทางหลวงหมายเลข 108 บริเวณ กม.89-90 ฮอด-แม่สะเรียง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่


อ่านข่าวก่อนหน้า
(มีคลิป)คอสะพาน ถนน 108 ฮอด – แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน ขาด https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/2032281/

ร่วมแสดงความคิดเห็น