ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ร.ร.บ้านไผ่ย้อย

นายกอบจ.แพร่ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ร.ร.บ้านไผ่ย้อย

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เป็นประธาน พร้อมกับคณะผู้บริหารของ อบจ.แพร่ รวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูบุคลากรทุกคนและผู้ปกครองทุกๆคนที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนต้อนรับเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ให้มีการพัฒนาด้านการศึกษา ยิ่งๆขึ้นไป
…………ทางด้านนางพิศมัย พันธุลาวัณย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย กล่าวว่าก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนได้ ตรวจ ATK เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมาที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเลา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ย้อย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา นักเรียน โดยชุดตรวจ ATK
………….โดยมี นางพิศมัย พันธุลาวัณย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายนัฐพงษ์ แก้วสมนึก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารจัดการตรวจในครั้งนี้ และเน้นย้ำทุกคนในโรงเรียนต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มขึ้นไป และต้องเข้ารับการตรวจ ATK ทุกคน ซึ่งเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง และนักเรียน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียน การสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น