ชาวบ้านเหล่าเหนือ ต.บ้านกลาง รวมพลังปลูกป่า………..เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565ส.ส.นพ.นิยม วิวรรธนดิฐกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อจังหวัดแพร่แพร่ มอบหมายให้ นายกฤษฏา เวียงวัฒนา เป็นผู้แทนมอบค่าอาหารและน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการปลูกป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ป่าต้นน้ำ”มีป่า มีน้ำ มีชีวิต”
……โดยมีหน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สอง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น -ครอบครัวคำปาแฝง และประชาชนบ้านเหล่าเหนือพร้อมด้วยเยาวชน ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ปลูกฝังจิตสำนึกรักป่าและสืบสานการอนุรักษ์ จากรุ่นสู่รุ่นต่อๆไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น