เฝ้าระวัง สถานการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก

นอภ.แม่สรวย สั่งการติดตามเฝ้าระวัง สถานการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 นายจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอแม่สรวย มอบหมายให้ นายอดิเรก พรมเสน ปลัดอำเภองานป้องกัน นำกำลัง อส. ร้อยอส.อ.แม่สรวยที่ 12 เข้าตรวจสอบพื้นที่ติดตามและเฝ้าระวัง สถานการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก จากเหตุฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอแม่สรวย เพื่อเฝ้าระวัง โดยติดตามสถานการณ์มวลน้ำจากลำน้ำแม่ลาว ณ ฝายห้วยดินดำ ต.ท่าก๊อ , สะพานข้ามน้ำแม่ลาว ม.8 ต.ศรีถ้อย , สะพานข้ามน้ำแม่ลาว ม.16 ต.ป่าแดด, สะพานข้ามลำน้ำแม่ลาว ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ตรวจสอบพื้นที่น้ำไหลหลาก บริเวณถนนเข้าหมู่บ้าน บ้านแม่ตาช้าง ม.18 ต.ป่าแดด
สรุปผลการติดตามพบว่าปริมาณลำน้ำลาวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีน้ำจากห้วยแม่ตาช้างไหลเข้าสมทบร่วม เกิดมวลน้ำสะสมในพื้นที่ โดยฝ่ายความมั่นคง และ กอปภ.อ.แม่สรวย ได้เฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น