นายก ทน.เชียงใหม่ ลงพื้นที่อำนวยการระบายน้ำ

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ลงพื้นที่อำนวยการการระบายน้ำหลากจากดอยสุเทพ ป้องกันน้ำท่วมเขตตัวเมืองชั้นใน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่อำนวยการการระบายน้ำหลากจากดอยสุเทพ ป้องกันน้ำท่วมเขตตัวเมืองชั้นใน โดยเร่งระบายน้ำลงสู่คลองชลประทาน และปิดทางกลับรถเป็นการชั่วคราว ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี นายสุนทร ยามศิริ นายจิโรจน์ โรจนเสาวภาคย์ นางสาวรัชนี ชมชื่น รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นางบงกช ตุวานนท์ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักช่าง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ปฏิบัติงาน บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน

เจ้าหน้าที่แขวงทั้ง 4 แขวง เตรียมกระสอบทรายในการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม สามารถรับหรือแจ้งความต้องการได้ที่

 1. สำนักงานแขวงนครพิงค์
  ตั้งอยู่ ณ ถนนวังสิงห์คำ (สำนักงานการประปาเก่า) รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ต.ช้างม่อยทั้งหมด ต.ป่าตันทั้งหมด ต.ศรีภูมิบางส่วน และ ต.ช้างเผือกบางส่วน
  โทร. 053-259036
 2. สำนักงานแขวงศรีวิชัย
  ตั้งอยู่ที่ 1 ถนนช้างเผือก ซ.4 ต. ศรีภูมิ รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ต.ช้างเผือก บางส่วน ต.สุเทพบางส่วน ต.พระสิงห์บางส่วน ต.ศรีภูมิบางส่วน และ ต.ช้างเผือกบางส่วน
  โทร. 053-259189
 3. สำนักงานแขวงกาวิละ
  ตั้งอยู่ที่ 171 ถนนท่าสะต๋อย ต.วัดเกตุ ใช้สถานที่ศูนย์บริการสาธารณสุขท่าสะต๋อย รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ต.ฟ้าฮ่ามบางส่วน ต.หนองหอยบางส่วน ต.หนองป่าครั่งบางส่วน ต.ท่าศาลาบางส่วน และ ต.วัดเกตทั้งหมด
  โทร.053-140380, 053-259556
 4. สำนักงานแขวงเม็งราย
  ตั้งอยู่ที่ 64 ถนนประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน ใช้สถานที่ศูนย์บริการสาธารณสุขช้างคลาน รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ต.ช้างคลานทั้งหมด ต. ป่าแดดทั้งหมด ต.หายยาทั้งหมด และ ต.พระสิงห์บางส่วน
  โทร.053-273708 โทรสาร 053-449062

ร่วมแสดงความคิดเห็น