เร่งแก้ไขถนนน้ำท่วม ตรวจสอบเส้นทางช่วงฤดูฝน

เร่งแก้ไขถนนน้ำท่วม ทางหลวงเตือนตรวจสอบเส้นทางช่วงฤดูฝน


นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคม เน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนปี 2565ทำให้หลายพื้นที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก เกิดวาตภัย ต้นไม้ล้มทับทาง ดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมขนส่งและการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
และเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย สำนักงานทางหลวง ศูนย์สร้างทาง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงทั่วประเทศ ดำเนินการตามมาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชน ทั้งขั้นเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทาง จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินออกช่วยเหลือประชาชนบนทางหลวงหากเกิดภัยพิบัติ ให้หน่วยงานในพื้นที่เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้น เมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนให้ผู้บริหารในพื้นที่ดำเนินแก้ไขปัญหาทันที และรายงานผู้บริหารในส่วนกลางจนกว่าเหตุการณ์จะยุติ ถ้าเกิดเหตุทางขาด สะพานขาดหรือชำรุด ให้ขอความร่วมมือจากศูนย์สร้างทาง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน เพื่อขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและสะพานเบลีย์ (สะพานเหล็กชั่วคราว) ให้เข้าดำเนินการให้เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกับแขวงทางหลวงทันที

” หน่วยงานในสังกัดกรณีเกิดภัยพิบัติให้ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักร ยานพาหนะ กรณีมีการร้องขอจากหน่วยงานอื่น ๆ หรือประชาชน พร้อมขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางเดินทางด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่คาดว่าจะเกิดความสุ่มเสี่ยง พร้อมขอให้ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำและคำแนะนำ หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจรหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ทั้งนี้ในพื้นที่ภาคเหนือนั้นพบว่า หลายจังหวัดไม่ว่าจะที่เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน น่าน มีดินสไลด์ น้ำท่วมขัง ผิวทางทรุดตัว คอสะพานขาดซึ่งได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ เข้าแก้ไข และบูรณษการแผน แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ลดผลกระทบความเดือดร้อนของประชาชน ในการสัญจรเดินทางโดยเร็วที่สุดพร้อมติดตามสถานการร์ ช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิด

“ด้านนายนิคม เทพบุตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 สั่งการทุกหน่วยงานในสังกัด เตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง และรองรับการเกิดอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม ปี 2565 โดยให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดลงพื้นที่เฝ้าระวังดูแลเส้นทางรับผิดชอบ ตลอดจนดูแลเก็บเศษใบไม้ และขยะอุดตัน ตามตะแกรงระบายน้ำ ฝาท่อระบายน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจร ส่วนกรณีน้ำท่วมผิทางหลวงหมายเลข 107 กม.5+475 ด้านซ้ายทาง จากการที่มี น้ำยังคงท่วมขังประมาณ15ซม.ระดับน้ำค่อยๆลดระดับลงแล้ว ทำการจัดระบบสัญจรรถเบี่ยงไปใช้ช่องจราจรทางร่วมด้านขวาทางตั้งแต่กม.5+025(จุดกลับรถหน้าสหพานิช) – กม.5+550(จุดกลับรถหน้าหมู่บ้านโชตนา)ระยะทาง525เมตร ขณะนี้ระดับน้ำลดลงจนรถสามารถสัญจรได้เป็นปกติแล้วอย่างไรก็ตาม แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่1-2และ 3 ได้ มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด หมวดการทาง เร่งอำนวยการจัดการแก้ทางไหลน้ำ ที่อาจมีสิ่งกีดขวาง และ จุดเสี่ยงดินสไลด์ ต้นไม้หักโค่น ต้องมีเจ้าหน้าที่ เข้าไป ติดตั้งป้ายเตือน แก้ไขปัญหา เพื่อให้่การเดินทางปลอดภัยร่วมกับท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เส้นทางสายหลัก สายรอง ซึ่งพบว่า บางพื้นที่ มีน้ำท่วมขัง ดินสไลด์ ถล่มขวางทางต้อง ติดตามสถานการณ์ พร้อมรายงานแจ้งเตือน ผู้ใช้เส้นทางให้ทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น