จุด WALK IN ฉีดวัคซีนโควิด-19 เชียงใหม่

จุด WALK IN ฉีดวัคซีนโควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ค. 2565

 1. ศูนย์ฉีดประจำอำเภอทุกแห่ง
  สำหรับประชาชน WALK IN ฉีดวัคซีนเข็ม 1 , เข็ม 3 และเข็ม 2 ตามนัดหมาย
 2. โรงพยาบาลนครพิงค์
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 15.00 น. สำหรับประชาชน WALK IN ฉีดวัคซีนเข็ม 1 เข็ม 2 ตามนัด , เข็ม 3 และเข็ม 4
 3. ศูนย์ฉีดวัคซีนเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
  เปิดให้บริการเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 15.00 น.สำหรับประชาชน WALK IN ฉีดวัคซีนเข็ม 1 เข็ม 2 ตามนัด , เข็ม 3 และเข็ม 4
 4. โรงพยาบาลสวนปรุง
  วันที่ 1 มิ.ย. 65 เวลา 08.30 – 14.00 u. สำหรับประชาชน WALK IN ฉีดวัคซีนเข็ม 1 , เข็ม 3 และเข็ม 2 ตามนัดหมาย
 5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ม.เชียงใหม่
  วันที่ 26 – 28 พ.ค. 65 เวลา 08.00 – 15.00 น. สำหรับประชาชนลง ทะเบียนล่วงหน้า หรือ WALK IN ฉีดวัคซีนเข็ม 1 , 2 , 3 และเข็ม 4 ณ หอประชุม 80 พรรษา อบจ.เชียงใหม่
 6. โรงพยาบาลแม่และเด็ก
  วันที่ 23 -27 พ.ค. 65 เวลา 08.00 – 15.00 น. สำหรับประชาชน WALK IN ฉีดวัคซีนเข็ม 1 , เข็ม 3 เข็ม 4 และเข็ม 2 ตามนัดหมาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น