ฝนถล่มอมก๋อย ท้องถิ่นเร่งแก้เส้นทางสัญจร

ฝนถล่มอมก๋อยเดือดร้อน เส้นทางสัญจรในชุมชนเละ ท้องถิ่นเร่งแก้ไข

ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ปัญหาเส้นทางสัญจร ของชาวบ้าน ในหลายๆหมู่บ้าน ในอมก๋อย ช่วงฤดูฝนนั้นจะประสบปัญหา เดินทางยากลำบาก เนื่องจากสภาพผิวทาง บางส่วน เป็นดินลูกรัง และ ผิวทางคอนกรีต ที่ มีอายุการใช้งานมานาน แตกร่อน แม้ทางผู้นำชุมชน ไม่ว่าจะเป็น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท. ) จะพยายามนำเสนอโครงการ ขอรับงบประมาณสนับสนุน พัฒนา
ผิวถนน แต่ก็ได้รับการสนับสนุน ไม่เพียงพอต่อความต้องการ

“การแก้ไขเบื้องต้น ก็จะมีการขอความร่วมมือชาวบ้าน ในชุมชน มาช่วยกัน แก้จุดสุ่มเสี่ยงต่อทางขาด น้ำไหลท่วมขัง หรือที่ลุ่มต่ำนำดิน หิน มาเสริม โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่พอหาได้ในหมู่บ้าน พร้อมแจ้งเตือนขอให้ประชาชนโปรดระวังในการเดินทางและติดตามข่าวสารตลอด หลายเส้นทาง เส้นทางไหนที่รถไม่สามารถผ่านเข้า-ออกได้ ประกาศเตือนภัยดินโคลนถล่ม น้ำท่วม และน้ำป่าไหลหลาก อย่างใกล้ชิด”

ด้านนายอัครพล นพรัตน์พงษ์ไพร นายก อบต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ระบุว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมาก ส่งผลให้เส้นทางคมนาคมหลักขึ้นมาตำบลแม่หลอง มีไม้โค่นและดินสไลท์ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนเปิดเส้นทาง และสั่งการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น มีการร่วมมือกับชาวบ้าน ดำเนินงานโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ มีการบูรณาการจิตอาสาทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจพัฒนาเส้นทางคมนาคม วางท่อและเรียงกล่องเกเบี้ยน จุดลำห้วยบริเวณดอยสองลูก ก่อนถึงหย่อมบ้านทีทอทะ ม.1 ตำบลแม่หลอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ความสะดวกและปลอดภัย เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ทางผู้นำชุมชน ในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า อยากวิงวอน ให้ หน่วยงานที่มีศักยภาพ ด้านเครื่องจักรกล ให้การสนับสนุน งบพัฒนาเส้นทาง ทีสัญจรยากลำบากในช่วงฤดูฝน เพราะหลายๆหมู่บ้าน ตำบล การเดิ นทางไปโรงเรียนของเด็กๆ ลำบาก รวมถึงการขนส่งพืชผลผลิตทางการเกษตรด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น