ถวายมหาอุบาสิกา พระพุทธชินสีห์ฯ

รองบริหาร มจร. นำมหาอุบาสิกา ถวาย “พระพุทธชินสีห์ มงคลสารภี ศรีเชียงใหม่”

เมื่อ​วันที่​ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 พระเดชพระคุณ พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองเจ้าคณะภาค 15, รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร. ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ และ พระเดชพระคุณ พระราชธีราภรณ์ (ป.ธ.9) รองเจ้าคณะภาค 2 เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย จังหวัดสระบุรีได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีถวายพระพุทธปฏิมากรปางมารวิชัย ถวายโดยมหาอุบาสิกาคุณอรุณี สุวรรณรักษ์ ที่ปรึกษาโรงพยาบาลวิชัยยุทธ กรุงเทพมหานคร” และ “คุณวิภา เหลียงทอง” และได้ถวายนามว่า “พระพุทธชินสีห์ มงคลสารภี ศรีเชียงใหม่” ประดิษฐานไว้ ณ ศาลา “พระเทพปวรเมธี (ป.อ.พฺรหฺมรํสี) วัดเจดีย์เหลี่ยม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น