อ.แม่อายขอรายงานผลกระทบจากฝนตกหนักในพื้นที่

อำเภอแม่อายขอรายงานผลกระทบจากฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแม่อาย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 โดยมีพื้นที่ความเสียหาย ดังนี้

1. ตำบลสันต้นหมื้อ

หมู่ที่ 1 น้ำเอ่อล้นตลิ่ง เข้าสวนการเกษตรของชาวบ้าน พื้นที่ความเสียหายประมาณ จำนวน 45 ไร่ หมู่ที่ 2, 3, 7 และหมู่ที่ 11 หลากเข้าบ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 42 หลัง

2. ตำบลแม่อาย

หมู่ที่ 5, 6 และหมู่ที่ 7 น้ำเอ่อล้นตลิ่ง เข้าสวนการเกษตรของชาวบ้าน พื้นที่ความเสียหายประมาณ จำนวน 25 ไร่

3. ตำบลมะลิกา

หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9 น้ำเอ่อล้นตลิ่ง เข้าสวนการเกษตรของชาวบ้าน พื้นที่ความเสียหายประมาณ จำนวน 20 ไร่

4. ตำบลแม่นาวาง

หมู่ที่ 2 น้ำเอ่อล้นตลิ่ง เข้าสวนการเกษตรของชาวบ้าน พื้นที่ความเสียหายประมาณ จำนวน 90 ไร่

ทั้งนี้ เกษตรอำเภอแม่อาย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อยู่ระหว่างสำรวจและตรวจสอบความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น