(มีคลิป) พาดูดาวบนดิน บ้าน อ.ประสิทธิ์ สารภี

ชมดาวบนดิน หิ่งหอยยามค่ำคืน พาดูดาวบนดิน ที่บ้าน อ.ประสิทธิ์ ที่สารภี เขียงใหม่

ช่วงค่ำวันที่ 21 พ.ค.2565 พาดูความสวยงามของหิ่งห้อยริมบ่อปลาที่บ้าน อ.ประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

สถานที่ชมหิ่งหอยดังกล่าว อยู่ในตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เปรียบเสมือนกับ “แสงดาวบนดิน” หรือ “ดาวบนดิน” หรือหิ่งหอยบินออกมาให้ชมจำนวนมากทุกวันในช่วงฝนตก สนใจเข้าชมได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น