โรงเรียนหอพระ จัดประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนหอพระ จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2565

วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมี ดร.สุรชัย คูณแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครอง พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก คุณกฤษณวรรณ อ่อนอ้น ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนหอพระ มาพบปะผู้ปกครองพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ในระบบเครือข่ายผู้ปกครองระหว่างชั้นเรียนและการประสานงานระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับโรงเรียนเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาของนักเรียนร่วมกัน

วัตถุประสงค์ในการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ ดร.สุรชัย คูณแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ ได้ชี้แจงแนวทางการเรียนการสอน การปรับตัว ของนักเรียน ตลอดถึงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทำอย่างไร ถึงให้นักเรียน เก่ง ดี และมีสุข ในสถานศึกษา และพร้อมทั้งมอบ เสื้อสูทให้กับ คณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2565

ร่วมแสดงความคิดเห็น