มจร.วิทยาเชียงใหม่ สัมภาษณ์ 2 ระบบ

รปม.รุ่นที่ 2 มจร.วิทยาเขียงใหม่ สัมภาษณ์ 2 ระบบ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต มจร.วิทยาเขตเชียงใฟม่ ทำการสอบสัมภาษณ์ นิสิต รปม.รุ่นที่ 2 ที่จะเข้าศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต นำโดยรศ.ดร.อภิรมย์ สีดาคำ หัวหน้าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต พร้อมคณะ สอบสัมภาษณ์ 2 ระบบ ระบบออนไซด์ และระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พร้อมถ่ายรูปเป็นทีระลึก ณ ห้องประชุมศรีปริยัตยานุรักษ์ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น