น้ำท่วมเชียงใหม่ คลี่คลายแล้ว

หลังจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ได้คลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้สั่งการให้เคลื่อนย้ายกระสอบทรายที่วางกั้นน้ำป่าที่หลากลงมาจากดอยสุเทพเมื่อวานนี้บริเวณตลาดต้นพยอม และจุดกลับรถถนนเลียบคลองชลประทาน และได้ทำความสะอาดเพื่อคืนผิวทางจราจรให้กลับคืนสู่สภาพปกตินอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการสูบน้ำที่ยังท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำออก และดูดลอกท่อระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำอีกด้วย

และเพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์หากมีฝนตกหนัก นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง ติดตามรายงานสภาพอากาศผ่านเรดาร์ตรวจอากาศตลอด 24 ชั่วโมง และจัดเจ้าหน้าที่พร้อมลงพื้นที่แก้ไขปัญหาในจุดที่มีน้ำท่วมขังโดยทันที และได้ลดระดับน้ำในคูเมืองด้านทิศเหนือ ถนนมณีนพรัตน์ เพื่อเตรียมใช้เป็นแก้มลิงรองรับน้ำ หากมีฝนตกหนัก ป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ตัวเมืองชั้นใน นอกจากนี้ ยังได้เตรียมกระสอบทรายไว้จำนวนมาก โดยประชาชนสามารถขอรับกระสอบทรายได้ที่สำนักงานแขวงทั้ง 4 แขวง

ต้องการความช่วยเหลือเมื่อมีน้ำท่วมขัง โปรดแจ้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ 053-234444 หรือ ที่สำนักงานแขวงทั้ง 4 แขวง

 1. สำนักงานแขวงนครพิงค์
  ตั้งอยู่ ณ ถนนวังสิงห์คำ (สำนักงานการประปาเก่า) รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ต.ช้างม่อยทั้งหมด ต.ป่าตันทั้งหมด ต.ศรีภูมิบางส่วน และ ต.ช้างเผือกบางส่วน
  โทร. 053-259036
 2. สำนักงานแขวงศรีวิชัย
  ตั้งอยู่ที่ 1 ถนนช้างเผือก ซ.4 ต. ศรีภูมิ รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ต.ช้างเผือก บางส่วน ต.สุเทพบางส่วน ต.พระสิงห์บางส่วน ต.ศรีภูมิบางส่วน และ ต.ช้างเผือกบางส่วน
  โทร. 053-259189
 3. สำนักงานแขวงกาวิละ
  ตั้งอยู่ที่ 171 ถนนท่าสะต๋อย ต.วัดเกตุ ใช้สถานที่ศูนย์บริการสาธารณสุขท่าสะต๋อย รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ต.ฟ้าฮ่ามบางส่วน ต.หนองหอยบางส่วน ต.หนองป่าครั่งบางส่วน ต.ท่าศาลาบางส่วน และ ต.วัดเกตทั้งหมด
  โทร.053-140380, 053-259556
 4. สำนักงานแขวงเม็งราย
  ตั้งอยู่ที่ 64 ถนนประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน ใช้สถานที่ศูนย์บริการสาธารณสุขช้างคลาน รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ต.ช้างคลานทั้งหมด ต. ป่าแดดทั้งหมด ต.หายยาทั้งหมด และ ต.พระสิงห์บางส่วน
  โทร.053-273708
  โทรสาร 053-449062

ร่วมแสดงความคิดเห็น