ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ใส่ขันดอกไม้วัดบวกครกหลวง

พุทธศาสนิกชนชาวตำบลท่าศาลา ร่วมสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ และใส่ขันดอกไม้วัดบวกครกหลวง

นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับนายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการนำพุทธศาสนิกชนชาวต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมในโครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสรงน้ำพระธาตุ งานใส่ขันดอกไม้108 เพื่อบูชาคุณหลวง ประจำปี 2565 นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา กล่าวว่าวัดบวกครกหลวงเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่โดยทุก ๆ ปี​ชาวพุทธศาสนิกชนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยว จะร่วมกันสรงน้ำพระธาตุใส่ขันดอกเพื่อบูชาคุณหลวงและยังทำนุบำรุงพระพุทธศานาอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ นอกจากนั้นยังเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนและยังสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวชุมชนวัดบวกครกหลวงอีกด้วย

ภาพ/เรียบเรียง : งานประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น