ผู้ใจบุญช่วยอาหารกลางวัน โรงเรียนใน จ.แพร่

ผู้ใจบุญมอบอาหารแห้ง เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน สินค้าอาหารสด อาหารแห้ง ขึ้นราคากระทบโครงการอาการกลางวัน

นายอนุสรณ์ พรมรังกา ผอ.รร.รัฐราษฎร์บำรุง ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 เผยว่า จากการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ในการศึกษา 2565 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงได้เปิดเรียนแบบออนไซต์โดยให้มาเรียนที่โรงเรียนแบบ 100% ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นมา โดยเป็นการเปิดเรียนอย่างปลอดภัยที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ของกรมอนามัยอย่างต่อเนื่อง

ผอ.รร.รัฐราษฎร์บำรุง กล่าวอีกว่า การเปิดเรียนโรงเรียนได้ประกอบและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน โดยโรงเรียนได้ใช้วิธีการจัดซื้อวัตถุดิบและจ้างแม่ครัวมาเป็นผู้ประกอบอาหารเลี้ยงอาหารแก่นักเรียน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้อาหารกลางวันที่มั่นใจในคุณภาพ มีความสะอาดและปลอดภัย มีปริมาณและคุณค่าทางอาหารที่พอเพียง เป็นไปตามแนวทางการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันของ สพฐ. ทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ มีคุณค่าและถูกหลักโภชนาการ เป็นมื้ออาหารที่มีคุณภาพต่อนักเรียน นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเต็มอิ่มทุกคน

แต่ในสภาวะทางเศรษฐกิจในขณะนี้ ราคาวัตถุดิบอาหารสดและอาหารแห้งที่จำเป็นใช้ประกอบอาหารกลางวันในท้องตลาดมีราคาที่สูงขึ้นมากและทุกรายการ แต่โรงเรียนยังคงจัดซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารกลางวันแก่นักเรียน โดยไม่ลดปริมาณและคุณภาพแต่อย่างใด ดังนั้น โรงเรียนจะต้องปรับตัว โดยการปรับเปลี่ยนรายการเมนูอาหารให้มีความเหมาะสมตามสภาวการณ์ของราคาอาหารสดในท้องตลาด ซึ่งสร้างความลำบากในการทำงานให้กับทางโรงเรียนพอสมควร

ในท่ามกลางการปรับตัวในการประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียนดังกล่าวจาดดารอวงกาความร่วมมือจากผู้ใจบุญองค์กรต่างๆได้เข้ามาสนับสนุนวัตถุดิบ เครื่องปรุง อาหารแห้ง โดยในวันนี้วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดี จำนวน 2 ราบ ที่มอบวัตถุดิบและอาหารแห้งมาสมทบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันแก่นักเรียน โรงเรียนจึงขอบคุณในความเมตตาของผู้ใหญ่ใจดีทั้ง 2 ราย เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ได้แก่

  1. ผกท.พิเศษ ชวณัฐ ฮวดหิน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา รร.รัฐราษฎร์บำรุง ร้อยโทอโนทัย แก้วมูลศิริ ง่ายยยดารเงิน .ม.พัน.12 พล.ม.1 และคุณครูปฏิพัทธ์ ถิ่นถา ได้มอบข้าวสาร 50 กิโลกรัม ไข่ไก่ 60 ฟอง ขนมอาหารว่าง น้ำยาล้างพื้นห้องน้ำและสิ่งของอื่นๆ
  2. เจ้าหน้าที่และบุคลากร ของ “ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง” ได้มอบอาหารแห้ง น้ำดื่ม เสื้อผ้านักเรียน ขนมและสิ่งของอื่นๆ จำนวน 2 คันรถเข็น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับค่าอาหารกลางวัน ทางโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาได้เรียกร้องให้มีการปรับขึ้นมาหลายปี จาก 20 บาท เป็น 25 บาท แต่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล ให้ปรับ 5%จาก 20 บาท เป็น 21 บาท โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564ในปีการศึกษา 2564 ยังถือว่าน้อยมาก ทำให้โรงเรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาเมื่อสินค้าทุกชนิดขึ้นราคา โรงเรียนที่จัดโครงการอาหารกลางวันต้องวางแผนจัดหาวัตุดิบมาสำรองไว้

ร่วมแสดงความคิดเห็น