รพ.มหาราชฯ เชิญชวนบริจาคโลหิต

สภาวะโลหิตขาดแคลน เชิญชวนทุกท่านบริจาคโลหิต

งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ขอเชิญชวนทุกท่านบริจาคโลหิต ในสภาวะโลหิตขาดแคลน

เนื่องจากผู้ป่วยมีความต้องการใช้โลหิตในการรักษาเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้โลหิตคงคลัง ในงานธนาคารเลือด ขาดแคลนอย่างมาก

บริจาคโลหิตได้ที่ ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
เปิดทำการทุกวัน 8.30 – 16.00 น. โทร. 0-5393-5624

สามารถจอดรถได้ บริเวณที่จอดรถด้านข้างอาคารศรีพัฒน์ (ประตูทางเข้าระหว่างศูนย์ศรีพัฒน์และคณะเทคนิคการแพทย์ )

ร่วมแสดงความคิดเห็น