ทน.เชียงใหม่ ประชุมฯจัดตั้งต้นกล้า กองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายไทณ์ โรจน์รัตนจินดา รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการจัดตั้งต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งชุมชนศรีสร้อยทรายมูลได้รับการพิจารณา จากเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้เป็นชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2565 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน และได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภาค 5 สำนักพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นวิทยากร โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ แขวงกาวิละ นายไชยเสถียร ชำนิพร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม กรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน และคณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ วัดท่าสะต๋อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น