สภ.แม่ลาว บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย

สภ.แม่ลาว จ.เชียงราย ร่วมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.20 น.โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.กฤษฎา งามจิตต์  ผกก.สภ.แม่ลาวฯ,พ.ต.ท.ขวัญชาติ  ชุ่มมงคล รอง ผกก.ป.โดยการควบคุมสั่งการของ พ.ต.ท.ราชัญ แสนหลาน สวป. ได้มอบหมายให้ชุดจราจร/จิตอาสา สภ.ฯ ร่วมกับบริษัทแห่งหนึ่งใน จ.เชียงราย /ฝ่ายปกครอง อ.แม่ลาว/นายก ทต.ป่าก่อดำ/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ฯ มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ราษฎร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย จำนวน 30 หลังคาเรือน ณ บริเวณบ้านป่าก่อดำใหม่ หมู่ที่ 12 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  

ร่วมแสดงความคิดเห็น