ขนไก่เยาวชนเชียงใหม่ เหมาทองกีฬานักเรียนฯ

แบดนักเรียนเชียงใหม่ คว้า 5 ทอง 2 เงิน 3 ทองแดง ในการแข่งขันแบดมินตัน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 17-22 พฤษภาคม 2565

นายเกรียงศักดิ์ กิตติธรากุล ประธานฝ่ายกีฬาแบดมินตัน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ เผยผลงานนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนเชียงใหม่ ทีมชายชนะเลิศ (เหรียญทอง) นักกีพาประกอบด้วย ธนนท์ ชนิยผล, ภูรินทร์ หงส์โสดา,สพล เชียรกิจธำรง, ชินดนัย พงษ์พัชราธรเทพ,ชนวีร์ พิศาลาวารี, กรณ์ดนัย อินทยนต์, ศุภวิชญ์ จินดาเรือง และ เลิศพรรย์ เจียระสินธุ์กุล

ประเภททีมหญิง ชนะเลิศ (เหรียญทอง) นักกีพาประกอบด้วย ศศิวรัญ ขันทองนาค, พชรมณ อิ่นคำ,นารดา อุดรพิมพ์, ธรรทสร อ่อนละม่อม, พิชญ์นาฎ ไชยวรรณะ, พัณนิตา ผลพานิช, ธารนที ยครุ่งโรจน์ และ ธนิสา วันหวัง

ประเภทบุคคล ชายเดี่ยว ชนะเลิศ (เหรียญทอง) ได้แก่ ธนนท์ ธนิยผล รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ได้แก่ สพล เธียรกิจธำรง รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ได้แก่ นารดา อุครพิมพ์ได้แก่ พิชญ์นากู ไชยวรรณะ รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ชายคู่ ชนะเลิศ (เหรียญทอง)ได้แก่ ธนนท์ ธนิยผล คู่กับ สพล เธียรกิจธำรง หญิงคู่ ชนะเลิศ (เหรียญทอง) ได้แก่ นารดา อุดรพิมพ์ คู่กับ พิชญ์นากู ไชยวรรณะ
รองชนะเลิดอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ได้แก่ ศศิวรัญ ขันทองนาค คู่กับ พชรมณ อิ่นคำ คู่ผสม รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ได้แก่ ชินคนัย พงษ์พัชราธรเทพ คู่กับ ศศิวรัญ ขันทองนาก สรูปเหรียญ ในการแข่งขัน กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2565 เชียงใหม่ 5 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 3 ทองแดง

ร่วมแสดงความคิดเห็น