เปิดสอนการเล่นกีฬาวู้ดบอล ให้ ปชช.สายใต้

ฝ่ายวู้ดบอล ส. กีฬา เชียงใหม่ เปิดสอนการเล่นกีฬาวู้ดบอล ให้ประชาชนสายใต้ 3 อำเภอ

ผศ.ชัยพร แก้ววิวัฒน์ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ปรึกษาฝ่ายกีฬาวู้ดบอล แจ้งว่า ทาง นายชลัช ศรีวิชัย ประธานฝ่ายกีฬาวู้ดบอลสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การสรรหานักกีฬารุ่นใหม่เข้าสู่วงการวู้ดบอล ระยะนี้มีการจัดอบรม การเล่นวู้ดบอลขั้นพื้นฐาน ให้แก่ประชาชนตามอำเภอต่างๆ เริ่มจากสายใต้ อาทิเช่น อำเภอดอยหล่อ อำเภอแม่วาง อำเภอจอมทอง โดยมีเทศบาลของอำเภอนั้นๆ ส่งเสริม โดยฝ่ายวู้ดบอล ก็ทำตามขั้นตอน โดยมี อ.เงาะ ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์ เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำใน การทำกิจกรรม และ มี รองหมู คอยให้การส่งเสริมและสนับสนุน ก็ได้คุณอิง คอยให้การช่วยเหลือและ สนับสนุน พร้อมนำเครื่องอุปกรณ์ การเล่นวู้ดบอลที่นำมา จำหน่ายให้แก่หน่วยงาน และประชาชนทั่วไปที่สนใจในกีฬานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น