(มีคลิป) มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ นพค.31

บก.ทท. (นทพ.) มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ นพค.31

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.ที่ นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่านโดย พล.ต. ยุทธชัย จันทรวิภาค ผอ.สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน พิธีทำบุญทางศาสนา (พิธีสงฆ์) และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ นพค.31ฯ เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาและขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 57 และเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ, โครงการฟาร์มตัวอย่าง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (2) “กาแฟศิลาเพชร”, ฐานการผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืด และแปลงผัก “ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยทหาร”
โดยมี พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 ฯ และกำลังพล ให้การต้อนรับ/เข้าร่วมพิธี ฯ และนำ หน.ส่วนราชการและผู้ร่วมพิธี ฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ในครั้งนี้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น