ปชช.หลั่งไหลบริจาคโลหิตแก้ไขวิกฤติขาดแคลน

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน​ ประชาชน​ พระภิกษุ​อำเภอแม่ริมหลั่งไหลร่วมบริจาคโลหิตแก้ไขวิกฤติขาดแคลน…วันที่​ 24​ พ.ค.2565​ นายมานิตย์ ไหวไว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอแม่ริม พร้อมด้วยรองนายกกิ่งกาชาดและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ริม ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่​ เพื่อนำโลหิตที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤติและมีความต้องการโลหิต ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในภาวะของการแพร่ระบาดของโรคติดไวรัสโควิด -19 ทำให้โลหิตมีการขาดแคลนเป็นอย่างยิ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิตจากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานทหาร นร.รร. แม่ริมวิทยาคม อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่ริม ทั้งหมดจำนวน 270 คน ได้โลหิตจำนวนทั้งสิ้น 211 ยูนิต และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 7 ราย อวัยวะ 8 ราย
อำเภอแม่ริมขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานทหาร ตำรวจ โรงเรียน อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนและร่วมบริจาค

อีกทั้งได้นำราษฎร หรือนำบุคลากรในหน่วยงาน มาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ จนทำให้มียอดผู้มาร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ จะได้นำโลหิตที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้ ไปช่วยเหลือผู้ป่วยให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤติ ตามเจตนารมณ์ต่อไป​ ในบ่ายวันเดียวกัน นายมานิตย์ ไหวไว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอแม่ริม พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ริมได้นำสิ่งของไปร่วมมอบให้กำลังใจแก่ครอบครัวของสามีภรรยาที่ตาบอดทั้งสองคน และครอบครัวของพี่สาว ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำกัดเซาะตลิ่ง ณ บ้านหัวดง หมู่ที่ 3 ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมี​ ร.ต.ต.สุภาพ​ ยะมะโน​นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ และบุคลากรในหน่วยงาน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ริมเหนือ ร่วมให้การต้อนรับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น