อ.ดอยเต่า​ ฝึกราษฎรอาสา​ ตามหลักสูตรฯ

อ.ดอยเต่า​ ฝึกราษฎรอาสา​ ตามหลักสูตร​ จัดตั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประเภทสำรอง​

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 05.30 น. เป็นต้นไป โดยการอำนวยการของ ว่าที่นายกองโท นิติปกรณ์ แสงสุวรรณ​ นายอำเภอดอยเต่า​ ในฐานะ ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอดอยเต่า​ ได้ขับเคลื่อนโครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประเภทสำรอง กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอดอยเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจัดอบรมราษฎรอาสาในพื้นที่ 6 ตำบล จำนวน 90 นาย

ทั้งนี้ในการฝึกอบรม​วันแรก วันที่​ 23​ พ.ค.​ 65​ เริ่มจากการฝึกทักษะความรู้ ประกอบไปด้วย พ.ร.บ. กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 พ.ร.บ.วินัยกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2509 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ สมาชิก อส. ประเภทสำรอง​ การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และการจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติ​ อส. ข้อมูลบัตรประจำตัว อส. และชี้แจงกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนการฝึกอบรมทักษะความรู้ในวันที่ 24 พ.ค. 65 ประกอบไปด้วย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยวิทยากรจาก หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยสุเทพ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การลาดตระเวน การปิดล้อมตรวจค้นบุคคล สถานที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง​ โดย ชุดครูฝึก อส. จาก ร้อย.อส.อ.ฮอด และร้อย.อส.อ.ดอยเต่า และชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด โดย เจ้าหน้าที่ตำรวจ​ชุดมวลชนสัมพันธ์​ สภ.ดอยเต่า

ทั้วนี้มีรายงานว่า​ ผลการปฏิบัติการดำเนินงานตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น