กาชาดเชียงราย รับบริจาคโลหิตและอวัยวะ

กาชาดเชียงราย รับบริจาคโลหิตและอวัยวะ อ.เชียงแสน

เวลา 09.00-14.00. น. วันที่ 25 พ.ค. 65 นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 8 ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ธนาคารเลือด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กิ่งกาชาดอำเภอเชียงแสน และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอเชียงแสน

โดยมีผู้มาลงทะเบียนเพื่อบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 314 ราย บริจาคโลหิตได้ 235 ราย ได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น 85,850 ซีซี มีผู้แสดงความจำนง บริจาคดวงตา จำนวน 15 ราย บริจาคอวัยวะ 13 ราย และอุทิศร่างกายให้กับคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวน 9 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น