อบจ.แพร่ ส่งเครื่องกลหนักขุดลอกลำเหมือง

อบจ.แพร่ ส่งเครื่องกลหนักขุดลอกลำเหมือง ต.พระหลวง

นายวิตติ แสงสุพรรณ ประธานสภา อบจ.แพร่ และ ส.อบจ.แพร่ เขต 1 อ.สูงเม่น พร้อมด้วย นายสุรชัย ภิญโญ นายก อบต.พระหลวง อ.สูงเม่น จ.แพร่ ได้ดำเนินการปฏิบัติงานโครงการลอกรื้อวัชพืช เศษไม้ กิ่งไม้ หรือสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำ ลำเหมืองร่องบ้าและลำเหมืองกลาง ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ความยาว 1,360 เมตร

โดยเริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 จนไปถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นี้ โดยมี อบต.พระหลวง เป็นผู้สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและ อบจ.แพร่ สนับสนุนเครื่องจักรกลในการปฏิบัติงาน โดยชาวบ้านในเขตต.พระหลวงได้ฝากขอบคุณ นายอนุวัธ วงซ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ นายวิตติ แสงสุพรรณ สจ.ต่อ ประธานสภา อบจ.แพร่และ ส.อบจ.แพร่ เขต 1 อ.สูงเม่น และ นายสุรชัย ภิญญโญ นายก อบต.พระหลวง ที่ได้สนับสนุนการจัดทำโครงการนี้มาอีกครั้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น