ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดทำแผนเผชิญน้ำท่วม

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีน้ำท่วมทางเข้า-ออก ท่าอากาศยาน

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้จัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีน้ำท่วมทางเข้า-ออก ท่าอากาศยาน โดยนายสาธิต เดชะตุงคะ ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ได้หารือร่วมกับ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน 41 พันตำรวจเอก มนัสชัย อินทร์เถื่อน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ สารวัตรจราจร กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการวางแผนเส้นทางการจราจร โดยรอบท่าอากาศยาน กรณีเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบด้านการจราจร และทำให้ผู้โดยสารไม่สามารถเดินทางเข้า-ออก ท่าอากาศยานได้ โดยเฉพาะการเกิดน้ำท่วมขัง บนถนนมหิดล ทั้งนี้จะมีการเปิดเส้นทางการจราจร ด้านถนนเชียงใหม่-ฮอด (ซอยภาษี) เฉพาะกิจเป็นสองช่องทางให้สามารถเข้าและออกได้ รวมทั้งอนุญาตให้ผู้โดยสารใช้เส้นทางผ่านกองบิน 41 เพื่ออำนวยความสะดวกและไม่ให้ผู้โดยสารพลาดการเดินทาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น