โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีน อังกฤษ

อบจ.แพร่ จัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษษจีน อังกฤษ

อบจ.แพร่ จัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน โรงเรียนในสังกัด อบจ.แพร่ (หนังสือ) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565ณ ลานวัฒนธรรม สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เปิดงานโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกับนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประกอบด้วย

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์ พร้อมด้วย นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการ นายก อบจ.แพร่ นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัด อบจ.แพร่ และผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมเจ้าหน้าที่ทั้งสามโรงเรียน ณ ลานวัฒนธรรม สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น