หอการค้าเชียงใหม่ จัดประชุมสามัญคณะกรรมการฯ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ เข้าร่วมการประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่
.
โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายกิตติ สุทธิอรรถศิลป์ ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงาน Strategic Initiatives & Industry Utility ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาบรรยายเกี่ยวกับ Digital Assets ทั้งนี้ ในการประชุมได้รายงานถึง สรุปการดำเนินงานต่างๆ ความคืบหน้าแต่ละโครงการของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น