เปิดงานสัมมนา “เรียน+ทุน+งานสิงคโปร์”

หอการค้าเขียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา “เรียน+ทุน+งานสิงคโปร์”

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการและประธาน YEC เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานสัมมนา “เรียน+ทุน+งานสิงคโปร์” ซึ่งเป็นสัมมนาสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อและมองหาตลาดงาน รวมถึงโอกาสในการทำงานในประเทศสิงคโปร์หลังจบการศึกษา ที่จัดขึ้นโดย สถาบัน NES ร่วมกับ James Cook University Singapore (JCU) ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น