ไร่ข้าวโพดชาวดอยเต่า สภาพเหลือแต่โคลน

เหลือแต่ขี้เปอะ!!สภาพไร่ข้าวโพดของชาวดอยเต่า

เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2565 นายทนง ธิกันทา เกษตรกร/ประมงน้ำจืดชาวอ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่าในขณะน้ำปิง บริเวณเหนือทะเลสาบดอยเต่า ระดับน้ำได้ลดลงเรื่อยๆ น้ำที่เคยท่วมไร่ข้าวโพดมีเนื้อที่นับเป็นร้อยๆไร่ที่ทำไรกันริมแม่น้ำปิง ได้รับความเสียหาย ได้กลายเป็นทะเลโคลน หรือ ชาวล้านนาเรียกว่า”ขี้เปอะ”เป็นบริเวณกว้าง

ในขณะยังไม่สามารถเข้าไปทำการเกษตรได้ จนกว่าทะเลโคลนเหล่านี้แห้งสนิทก่อนถึงจะเข้าไปทำการเกษตรได้ตามปกติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น