รร.ยุพราชฯ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.5

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.5 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.5 โดยนายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พร้อมภาคีเครือข่ายโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อแจ้งนโยบายการบริหารงานของโรงเรียนและให้ผู้ปกครองได้พบกับคุณครูที่ปรึกษาของนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนใหม่ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการดารารัศมี และห้องประชุมอาคารนวรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น