งานมงคลสมรส “ดาบถม” มือปราบ ภ.6-น.ส. PAW

นอภ.แม่สอด-ประธานงานมงคลสมรส “ดาบถม” มือปราบ ภ.6 กับ น.ส. PAW GSY (สุดา)

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เดินทางมาเป็นประธานงานมงคลสมรส ระหว่าง ดต.ธวัชชัย พูลถม “ดายถม” เจ้าหน้าที่ชุดตำรวจชุดเฉพาะกิจปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ตำรวจภูธรภาค 6 (ฉก.ภ.6) กับ น.ส. NAW PAW GAY (สุดา) นักธุรกิจร้านเสริมความงาม โดยมี ร.ต.ต.มานพ ศิวาดำรงค์ หัวหน้าชุดเฉพาะกิจปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ภาค 6 เป็นเจ้าภาพฝ่ายเจ้าบ่าว และ Sophia Mya =Michael. เป็นเจ้าภาพฝ่ายเจ้าสาว ที่วัฒนาวิลเลจรีสอร์ท อ.แม่สอด จ.ตาก โดยพิธีการในงานมงคลสมรสดังกล่าว จัดในรูปแบบของศาสนาคริสต์เตียน ซึ่งมีศาสนจารย์ทางศาสนาคริสต์มาเป็นผู้ประกอบในพิธี โดยมีแขกผู้มีเกียรตินายปรีชา สอนแวว”ผู้ใหญ่หมี แม่สอด” ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวหมู่ 7. ต. แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก,นายวราทิต ไชยนันทน์ ประธานกลุ่มพลเมืองร่วมใจจังหวัดตาก รวมทั้ง นักธุรกิจ ,ตำรวจ,ฝ่ายปกครอง เพื่อนๆ แขกผู้มีเกียรติ ชาวไทยและ กลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงเดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก

รายงานข่าวแจ้งว่า ดต.ธวัชชัย พูลถม “ดายถม” เจ้าหน้าที่ชุดตำรวจชุดเฉพาะกิจปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ตำรวจภูธรภาค 6 (ฉก.ภ.6) เจ้าบ่าว เป็นตำรวจน้ำดี เก่งด้านสืบสวนและปราบปราม ซึ่งอยู่ในชุดปฎืบัติการของ ร.ต.ต.มานพ ศิวาดำรงค์ หัวหน้าชุดเฉพาะกิจปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ภาค 6

ร่วมแสดงความคิดเห็น