ซ่อมแซมบ้านเรือน ที่ได้รับความเสียหายจากพายุ

นพค.36 ปกครอง อ.สบเมย อบต.สบเมย เร่งช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ อ.สบเมย เข้าตัดต้นไม้ที่ล้มทับบ้านและปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่อาศัยได้ตามปกติ

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พ.อ.จิรายุ จิตธรรม ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นพค.36 สนภ.3 นทพ.) จ.แม่ฮ่องสอน สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือช่าง ร่วมกับ กรมการปกครองอำเภอสบเมย และองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนจากเหตุวาตภัยที่ผ่านมา โดยทำการตัดต้นไม้ที่ล้มทับบ้านเรือน รื้อหลังคา และผนังบ้านในส่วนที่เสียหาย ของครอบครัวนายเป และนางสม เต็มขอด ประชาชนบ้านแม่คะตวน ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน หลังจากได้เกิดพายุฝนกระหน่ำทำให้ต้นไม้ที่อยู่ข้างบ้านถูกพายุพัดโค่นล้มลงมาทับบ้านได้รับความเสียหาย

พร้อมกันนี้กำลังพลทหาร จากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ,กำลัง อส.อำเภอสบเมย ,เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย และชาวบ้าน ได้ช่วยกันสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับนายเป และนางสม เต็มขอด ที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 1 หลัง ให้สามารถเข้าอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น