ตรวจร้านย่านนิมมาน เข้มขายสุราไม่เกินเที่ยงคืน

อ.เมืองเชียงใหม่​ ตรวจร้านย่านนิมมาน​ ทำบันทึกให้จัดเข้มขายสุราไม่เกิน​ 24.00 น.​ ควบคุมเสียงดนตรี​ พร้อมย้ำให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 22.00 น. นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สั่งการให้ น.ส.ยศธร ผลเจริญรัตน์ ปลัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฯ บูรณาการร่วมกับ​ เจ้าหน้าที่ตำรวจ​ ​สภ.ภูพิงค์ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการตามข้อร้องเรียน กรณีมีผู้ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ว่าได้รับความเดือดร้อนจากสถานประกอบการ ตั้งอยู่บริเวณ ถนนนิมมานเหมินทร์​ ซอย 5 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยข้อร้องเรียนระบุว่า​ ร้านดังกล่าวส่งเสียงดังรบกวน และเปิดให้บริการเกินเวลา รวมทั้งจำหน่ายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้มีรายงานผลการปฎิบัติว่า ได้แจ้งให้เจ้าร้านทราบข้อร้องเรียน และได้บันทึกการตรวจตามแบบตรวจสถานบริการ/ร้านขายสุรา พร้อมกำชับเจ้าของร้าน ทำการปรับปรุงแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน โดยให้ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 38/2565 เรื่อง มาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฯ ข้อ 2 ร้านอาหารหรือร้านที่จำหน่ายเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ตามเวลาปกติ โดยต้องผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัย ด้านสุขอนามัยในระดับ SHA PLUS หรือ ผ่านการตรวจมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพวิถีใหม่ และมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID – Free Setting) ของกระทรวงสาธารณสุขแล้วเท่านั้น และให้บริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน และพื้นที่ต่อเนื่องได้ไม่เกินเวลา 24.00 น.

นอกจากนี้ ยังกำชับให้ควบคุมเรื่องเสียงของดนตรี และเสียงจากผู้มาใช้บริการ ไม่ให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยโดยรอบ ทั้งในเวลาให้บริการและหลังจากปิดให้บริการ​ ให้ตรวจตราดูเเลขยะประเภท ขวดเหล้า ขวดเบียร์ และก้นบุหรี่ บริเวณทางเท้าหน้าร้านและบริเวณโดยรอบ ไม่ให้เกิดปัญหารบกวนผู้พักอาศัยโดยรอบ​ และชี้แจงทำความเข้าใจ ให้ปฎิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22 / 2558 เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการ ในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น