พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค ประจำปี 2565

จิตอาสาพระราชทาน 904 สนภ.3 , จิตอาสา สนภ.3 นทพ. ร่วมช่วยงานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) จิตอาสาพระราชทาน 904 สนภ.3, กำลังพลจิตอาสา สนภ.3 นทพ., มทบ.33 และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค ประจำปี 2565 พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกจุดจัดเตรียมภัตตาหารพระราชทาน ถวายแด่ พระภิกษุ สามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์ หนเหนือ อีกทั้งมอบอาหารให้แก่ประชาชน และผู้มีจิตศรัทธา ที่เข้าร่วมพิธี ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น