จังหวัดน่านเดินหน้าเปลี่ยนโครงสร้างอาชีพประชากร ผุดโครงการ “ผู้ประกอบการวัยเยาว์”

b.2จังหวัดน่านเดินหน้าเปลี่ยนโครงสร้างอาชีพประชากร ผุดโครงการ “ผู้ประกอบการวัยเยาว์” ดึงเถ้าแก่รุ่นใหม่ร่วมทีมอาสาสอนอาชีพธุรกิจค้าขายถึงห้องเรียน หวังลดอาชีพเกษตรกรปลูกข้าวโพด

นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้เปิดประชุมหารือกับผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วจังหวัดน่าน กว่า 30 แห่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เพื่อผลักดันนโยบาย “น่านหนึ่งเดียว” และแนวคิดที่ต้องการให้เด็กน่านเป็นผู้ผลิต เป็นผู้ประกอบการ มากกว่าจะเป็นลูกจ้าง หรือขายแรงงาน หรือปลูกพืชเชิงเดี่ยว ตามโครงการ “ผู้ประกอบการวัยเยาว์” ที่จังหวัดฯ ได้จัดตั้งทีมทำงานขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้ประกอบการวัยหนุ่มสาว หรือ YEC- Young Entrepreneur Chamber of commerce ที่จะเข้ามาร่วมเป็นวิทยากรออกไปบรรยาย และสอนทักษะให้แก่เด็กนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการเป็นผู้ประกอบการทำธุรกิจค้าขาย หรือช่องทางการเป็นผู้ประกอบการ

นายสุวัฒน์กล่าวว่า จากการพบปะพูดคุยกับกลุ่มผู้ประกอบการวัยหนุ่มสาวของจังหวัดน่านที่เป็นสมาชิกกลุ่ม YEC ได้ขันอาสามาเป็นทีมทำงานให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในการออกไปบรรยายและสอนเด็กนักเรียนให้เรียนรู้ในเรื่องการเป็นผู้ประกอบการในชั่วโมงกิจกรรมพิเศษ ตามโรงเรียนต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอรอบนอก และการหารือร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาดังกล่าว

ทั้งนี้ พบว่าโครงการนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยจะมีการแทรกกิจกรรมฝึกหัดการค้าการขายเพิ่มเข้าไปในการจัดการเรียนการสอน ในช่วงเวลาเรียนประมาณ ร้อยละ 30 เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกเรียนได้เองตามความชอบเหมือนวิชาเสรี ซึ่งการแทรกความรู้เรื่องการเป็นผู้ประกอบการนี้จะสร้างแรงบันดาลใจ เห็นโอกาสในท้องถิ่น เพื่อให้เด็กๆ ได้มีทักษะและมีโอกาสเลือกได้มากขึ้น โดยหวังผลในการลดโครงสร้างอาชีพเกษตรข้าวโพดมาสู่อาชีพทางด้านการพาณิชย์ และการท่องเที่ยว เป็นหลัก

นายรัฐพล คำหว่าง ประธานกลุ่ม YEC (Young Entrepreneur Chamber of commerce) และรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดน่าน กล่าวว่า กลุ่ม YEC หรือผู้ประกอบการรุ่นใหม่อาสามาเป็นทีมทำงานให้กับจังหวัดฯ 12 คน ซึ่งมีทั้งที่ทำธุรกิจที่สร้างขึ้นมาเอง และเป็นทายาทธุรกิจรับช่วงจากครอบครัว ในหลากหลายประเภท เช่น ธุรกิจด้านเครื่องเงิน การบริหารโรงแรม ซึ่งเป็นโรงแรมขนาดเล็ก รองรับการขยายตัวและโอกาสด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจด้านการค้าปลีก-ส่ง การค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน

โดยจะมุ่งเน้นการสอนแบบพี่สอนน้อง ถ่ายทอดประสบการณ์ ปัญหา และการแก้ไขปัญหาที่พบเจอในธุรกิจ แนวทางการเริ่มต้นเข้าสู่ธุรกิจ การเข้าถึงแหล่งทุน แนวคิด แนวทาง เทคนิคการบริหารจัดการ การคำนวณต้นทุน กำไร ขาดทุน การจัดการทรัพยากร การลงทุน การผลิต การตลาด การมองกลุ่มเป้าหมาย และโอกาสการลงทุน วิเคราะห์ตลาด ตัวสินค้า

ทั้งนี้ การสอนจะแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งจะสอนในเชิงพื้นฐาน ส่วนในระดับอุดมศึกษานั้นจะจับมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.น่าน เพื่อทำเป็นหลักสูตรที่ลงลึกในรายละเอียด เป็นเชิงเทคนิคการค้าการธุรกิจมากยิ่งขึ้น โดยเป้าหมายคือ ปั้นเด็กรุ่นใหม่ให้เป็นนักธุรกิจ นักค้าขาย สร้างธุรกิจของตัวเองได้ โดยขณะนี้เริ่มวางตารางเพื่อให้เด็กๆ น้องๆ เยาวชน ได้มาเลือกเรียนตามที่สนใจและถนัด คาดว่าจะเริ่มได้ในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่เดือนพฤษภาคม 2559 นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!