ที่ผ่านมาเมื่อวานก่อน PEA เชียงใหม่ โดยนายวีระศักดิ์ มโนวรรณ์ เปิดประธานในพิธีเปิดโครงการ “กาด (ตลาด) ปลอดภัย ใช้ไฟ PEA”

2.1ที่ผ่านมาเมื่อวานก่อน  PEA เชียงใหม่ โดยนายวีระศักดิ์ มโนวรรณ์ เปิดประธานในพิธีเปิดโครงการ “กาด (ตลาด) ปลอดภัย ใช้ไฟ PEA” โดยได้รับเกียรติจาก นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชียงใหม่ ผู้บริหาร PEA, เทศบาลนครเชียงใหม่, ปภ., ผู้จัดการตลาดต้นลำไย, ผู้จัดการตลาดวโรรส ณ ตลาดวโรรสและตลาดต้นลำไย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 โดยจะดำเนินการตรวจสอบ ให้คำแนะนำ ระบบไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคมเป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!