Chiang Mai Service Jam 2016

5.1

ที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆ นี้  TCDC เชียงใหม่ ได้จัดงาน Chiang Mai Service Jam 2016 ขึ้น โดยเป็นส่วนหนึ่งของ Global Service Jam 2016 ซึ่งเป็นงาน “แจมความคิด” ที่จัดขึ้นในวันและเวลาเดียวกันที่หลายเมืองทั่วโลก โดยมุ่งเน้นการประยุกต์แนวคิดและวิธีปฏิบัติด้านการออกแบบบริการ (Service Design) ณ ห้องประชุม หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น