รับการฉีดวัคซีนฟรี เพื่อสุขภาพที่ดีและได้รับภูมิคุ้มกัน โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลค่ายกาวิละ เชียงใหม่

3.1ผ่านมาเมื่อเร็วๆ นี้ กองพลทหารราบที่ 7 นำโดย พันเอก ณัฐวุฒิ  ชุณหะนันท์  รอง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7  ได้นำกำลังพลทั้งชั้นสัญญาบัตร , ชั้นประทวน และแม่บ้าน  รับการฉีดวัคซีนฟรี เพื่อสุขภาพที่ดีและได้รับภูมิคุ้มกัน โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลค่ายกาวิละ เชียงใหม่ มาให้บริการที่ค่ายกองพลทหารราบที่ 7 ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก  เหตุพบว่ามีภูมิคุ้มกันไม่เพียงพอ

เนื่องจากโรคคอตีบ(Diphtheria) เป็นการติดเชื้อแบบเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ เป็นโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โรคคอตีบเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายทำให้มีไข้ เกิดการอักเสบ และมีแผ่นเยื่อสีขาวปนเทาในลำคอ ติดแน่นที่บริเวณต่อมทอนซิล ช่องคอ หรือที่โพรงจมูก กล่องเสียง ในบางรายที่รุนแรง จะทำให้ทางเดินหายใจตีบตัน ในผู้ใหญ่เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และอาจทำให้เสียชีวิตได้ อัตราป่วยตายร้อยละ 10-20 โรคนี้เป็นได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน ทั้งนี้ พบว่า ปี 2555 มีการระบาดทางภาคอีสาน พบทั้งเด็กที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนและผู้ใหญ่ที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน จากการศึกษาระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบในประชากรกลุ่มอายุต่างๆ พบว่าประชาชนกลุ่มอายุ 20 – 50 ปี มีภูมิคุ้มกันต่อโรคดังกล่าวต่ำกว่าวัยอื่นๆ คือมีเพียงร้อยละ 10 – 20 เท่านั้น จึงมีความเสี่ยงติดเชื้อได้สูง

ร่วมแสดงความคิดเห็น