จัดอบรมให้ความรู้การดูแลตนเองหลังรับผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตาแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

4.1ศูนย์ผ่าตัดตาต้อกระจก โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์ จัดอบรมให้ความรู้การดูแลตนเองหลังรับผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตาแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก  เมื่อวานก่อน

ร่วมแสดงความคิดเห็น