“พิงคนคร” ชวนปั่น “ไหว้สาพญามังราย”

FullSizeRender (1)

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร เฉลิมฉลองปีแห่งการสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ จัดปั่นจักรยาน “ไหว้สาพญามังราย”  และเปิดตัวหนังสือเส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในเชียงใหม่  เล่มที่ 1

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดปั่นจักรยาน “ไหว้สาพญามังราย” และเปิดตัวหนังสือเส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในเชียงใหม่ เล่มที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559 พร้อมทั้งแจกหนังสือเส้นทางจักรยานฯ ให้ 100 ท่านแรก ที่ลงทะเบียนเฉพาะหน้างาน

ดร.ศราวุฒิ  ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมเฉลิมฉลองปีแห่งการสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่  โดยจัดทำโครงการ “ปั่นจักรยานท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบการปั่นจักรยาน  ซึ่งในปัจจุบันกระแสความนิยมในการปั่นจักรยานนับว่ามีผู้สนใจเพิ่มจำนวนมากขึ้น อันเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย ลดการใช้พลังงาน และเพิ่มทางเลือกการท่องเที่ยวในรูปแบบ Culture & Eco tourism อีกด้วย

โครงการ “ปั่นจักรยานท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่”  ได้จัดพิมพ์หนังสือเส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในเชียงใหม่ จำนวน 3 เล่มๆ ละ 1,000 ฉบับ โดยแต่ละเล่มประกอบด้วย เส้นทางจักรยานที่เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่ จำนวน 10 เส้นทาง ซึ่งเขียนและรวบ รวมจากการลงพื้นที่ปั่นจริงจาก รศ.สมโชติ อ๋องสกุล กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาล้านนาศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือฯ เล่มที่ 1 แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย และเตรียมเปิดตัวหนังสือฯ ดังกล่าวในวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคมนี้

กิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559 จัดขึ้นเวลา 06.30 – 10.30 น. โดยจะปั่นจักรยาน “ไหว้สาพญามังราย” ซึ่งเป็นผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ อันเป็นหนึ่งในเส้นทางปั่นจักรยานในหนังสือฯ เล่มที่ 1 โดยเริ่มจากลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ – ไปวัดเชียงมั่น – วัดพระเจ้ามังราย – หออารักษ์มังราย รวมระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ซึ่งเป็นการปั่นในเชิงท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สมโชติ อ๋องสกุล ที่จะมาเป็นผู้เล่าเรื่องราวในอดีตอันทรงคุณค่าของเมืองเชียงใหม่ตลอดเส้นทาง พร้อมการจัดเตรียมดอกไม้เพื่อให้ผู้ปั่นทุกคนได้ร่วมสักการะพญามังราย
IMG_9573

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมเฉลิมฉลองปีแห่งการสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ โดยการร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “ไหว้สาพญามังราย” และเปิดตัวหนังสือเส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในเชียงใหม่ เล่มที่ 1 ซึ่งจะมอบให้แก่ผู้ที่มาลงทะเบียนร่วมกิจกรรม จำนวน 100 ท่านแรก (เฉพาะลงทะเบียนหน้างาน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 053-920000

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=6vNJSxg1BTs หรือ https://www.facebook.com/events/204794579882678/

ร่วมแสดงความคิดเห็น