เชียงใหม่หมอกควันไฟหนาทึบ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กพุ่ง เกินค่ามาตรฐานวันที่ 4 ในรอบปี เตือนประชาชนเลี่ยงออกทำกิจกรรมกลางแจ้ง

0-DoiSuthep-DoiPui-01

เชียงใหม่หมอกควันไฟป่าหนาทึบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กPM10 พุ่ง 138 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกินค่ามาตรฐานวันที่ 4 ในรอบปี อยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เตือนประชาชนเลี่ยงออกทำกิจกรรมกลางแจ้ง และหากจำเป็นให้สวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน

วันที่ 15 มี.ค.59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้ยังคงถูกปกคลุมด้วยหมอกควันไฟป่าอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้มีสภาพหนาทึบกว่าช่วงหลายวันที่ผ่านมา ขณะที่ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น.วันนี้ที่สถานีโรงเรียนยุพราช ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 10 เกินค่ามาตรฐาน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และดัชนีคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน 100 ด้วย โดยค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 10 อยู่ที่ 138 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 108 อยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 ที่สถานีแห่งนี้สูงเกินค่ามาตรฐานเป็นวันที่สองในรอบเดือน มี.ค.59 หลังจากเมื่อวันที่ 12 มี.ค.59 วัดค่าได้ 132 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนที่สถานีศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 10 อยู่ที่ 108 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 93 ซึ่งถึงแม้จะไม่เกินค่ามาตรฐาน แต่ก็มีความสุ่มเสี่ยงอย่างมากimage

ด้านนายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ในฐานะโฆษกศูนย์อำนวยการสั่งการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 10 ของจังหวัดเชียงใหม่ที่เกินค่ามาตรฐานในวันนี้นับเป็นวันที่ 4 ในช่วงที่ผ่านมาของปี 2559 ทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาจะพบว่าปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งเนื่องมาจากกระแสลมที่พัดจากใต้ขึ้นเหนือ ที่พัดพาเอาหมอกควันจากจังหวัดใกล้เคียงทั้งจังหวัดแพร่และจังหวัดลำปาง ที่เกินค่ามาตรฐานอยู่ก่อนหน้านี้แล้วเข้ามาสู่จังหวัดเชียงใหม่ ฃ

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากการที่พบว่าค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 เกินค่ามาตรฐานแต่เฉพาะที่สถานีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ที่ตั้งอยู่กลางเมือง เชื่อว่ามีปัจจัยในเรื่องของการจราจรที่หนาแน่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โดยจากสถานการณ์หมอกควันและค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกินค่ามาตรฐานเวลานี้อยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จึงขอแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงทั้งเด็ก คนชรา คนตั้งท้อง และผู้ป่วยโรคเรื้องรังให้เลี่ยงการออกทำกิจกรรมกลางแจ้งนอกตัวอาคาร หากมีความจำเป็นให้สวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน

สำหรับการเผาป่าที่เป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาหมอกควันและคุณภาพอากาศนั้น ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ในฐานะโฆษกศูนย์อำนวยการสั่งการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ยืนยันว่า แผนและการทำงานเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาในปีนี้ถือว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน สามารถหยุดยั้งการเกิดไฟไหม้ป่าได้มาก ทั้งการป้องกันไม่ให้เกิดการเผาป่า และเข้าควบคุมสถานการณ์ดับไฟได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีไม่เกิดปัญหาขยายวงกว้าง ซึ่งจากข้อมูลสถิติจะพบได้ว่าจำนวนจุดความร้อน หรือ Hotspot ในปีนี้ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 88% โดยพบเพียง 46 จุดเท่านั้น น่าจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าสามารถป้องกันแก้ไขปัญหาและลดการเผาลงได้อย่างมาก พร้อมระบุว่า เวลานี้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเต็มที่ หากสถานการณ์ยังคงรุนแรงจะมีการประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบทันที.

ร่วมแสดงความคิดเห็น