ผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัดได้ร่วมออกรายการวิทยุ

2.1
ทีโอที เชียงใหม่ โดย นายนพพร เรืองพิริยกิจ  โทรศัพท์จังหวัด และ นายพิธี  สุขพินิจ ผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัดได้ร่วมออกรายการวิทยุ ม.แม่โจ้ คลื่น FM. 95.50 MHz. เวลา 13.00 – 14.00 น. โดยมี คุณอภิชัย  มัทวพันธ์  เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งออกอากาศทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน  เพื่อให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริการของ ทีโอที เพื่อสังคม และได้รับความสนใจจากผู้ฟังจำนวนมา และในเดือน มีนาคมนี้ เป็นหัวข้อ “4G  LTE”  ติดตามรับฟังกันได้ทาง วิทยุม.แม่โจ้2.2

ร่วมแสดงความคิดเห็น