“วีออสลำพูนปันน้ำใจเพื่อสังคม ทำดีเพื่อพ่อ” ครั้งที่ 1

6.1 6.2
บริษัทโตโยต้า ล้านนา จำกัด ได้ร่วมสนับสนุน โครงการ “วีออสลำพูนปันน้ำใจเพื่อสังคม ทำดีเพื่อพ่อ” ครั้งที่ 1 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการช่วยเหลือชุมชนและสังคม ขึ้นในวันที่      6 มีนาคม 2559 ณโรงเรียน ปงแม่ลอบสาขาขุนก๋อง อ.แม่ทา  จ.ลำพูนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าที่มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว6.3

6.4

เพื่อสร้างประโยชน์ให้เป็นที่จดจำ เเละเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ของ บริษัท โตโยต้า ล้านนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น