พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “จักยานเพื่อน้อง” มอบจักรยาน จำนวน 200 คัน

พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “จักยานเพื่อน้อง” มอบจักรยาน จำนวน 200 คัน ให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนในอำเภอหางดง โดยมีพลเอก สมทัต อัตตะนันทน์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน มอบจักรยาน ในวันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ทมอลล์ เชียงใหม่

เด็กเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้ามั่นคง ทั้งยังเป็นผู้สืบทอดความเป็นชาติต่อไป ซึ่งบริษัทเอาท์เล็ทมอลล์ จำกัด ผู้บริหารโครงการพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท สาขาเชียงใหม่ได้มีแนวคิดที่จะตอบแทนชุมชนที่เป็นที่ตั้งโครงการ และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจอนาคตของชาติที่ทำดีมีความตั้งใจ แต่ขาดพาหนะในการเดินทางมาโรงเรียน

พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท เชียงใหม่ จึงจัดกิจกรรม “จักยานเพื่อน้อง” มอบจักรยาน จำนวน 200 คัน ให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนในอำเภอหางดง ทั้ง 11 ตำบล รวม 109 หมู่บ้าน กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. เริ่มลงทะเบียน บริเวณวงเวียนอุทยานหลวงราชพฤกษ์,เวลา 08.30 น.เริ่มปั่นจักรยานจากวงเวียนอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และกลุ่มจักรยานต่างๆ มุ่งหน้าสู่แยกบ้านแกว๋นและเลี้ยวขวาเข้าสู่เส้นทางเชียงใหม่-หางดง ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร ถึงโครงการพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น