ด.ช.ก้องการุณ จึงอยู่สุข นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ รางวัลเยาวชนคนเก่งของจังหวัดเชียงใหม่

B-1.jpgด.ช.ก้องการุณ จึงอยู่สุข นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ รางวัลเยาวชนคนเก่งของจังหวัดเชียงใหม่
นายณรงค์ เทพศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีประจำปี2558 ให้แก่ ด.ช.ก้องการุณ จึงอยู่สุข(น้องเปรม) ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3/6 โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ผลงานที่ผ่านมาประจำปี2558 ได้รับคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปี2558 ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์,

เป็นผู้สอบได้คะแนนคณิตศาสตร์ยอดเยี่ยมอันดับ1ของจังหวัดเชียงใหม่ของสถาบันเสริมปัญญา,ได้รับรางวัลชนะเลิศการเขียนบรรยายกิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปี2558,ได้รับรางวัลชนะเลิศแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำปีที่โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน,รางวัลนักกีฬาเยาวชนดีเด่นประจำปี2557และ2558,รางวัลเรียนดีประจำ

ปี2557และ2558ด.ช.ก้องการุณ เป็นเยาวชนที่สนใจการเรียนและเป็นนักกีฬาว่ายน้ำที่ตั้งใจฝึกซ้อมสมกับเป็นเยาวชนคนเก่งของจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น