คลินิคกุมารเวชรพ.กรุงเทพชม. เน้นดูแลเด็กเจ็บป่วย 24ชั่วโมง

B-2.jpgพญ. สุรีย์พร ชวกิตติกุล กุมารแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ เปิดเผยว่า คลินิคกุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ มีการเปิดแผนกฉุกเฉิน หรือ OPDตั้งแต่ 07 .00น. ถึง 20.00 น.แต่ ณ ปัจจุบันเราพบว่าเด็กมักจะมีไข้ในช่วงกลางคืนมาก คุณพ่อคุณแม่กังวลต่ออาการของลูก หากมาห้องฉุกเฉินถ้าไม่เจอแพทย์เฉพาะทางอาจจะไม่ตอบโจทย์เรื่องของการรักษา ตอนนี้จึงจัดกุมารแพทย์เฉพาะทางให้อยู่ประจำห้องฉุกเฉินตั้งแต่ 20.00น.-07.00 น. เรียกว่ามีตลอด 24 ชั่วโมง

กุมารแพทย์ที่ประจำจะเป็นกุมารแพทย์ทั่วไป หากจะปรึกษาในส่วนของการรักษาเฉพาะทางก็จะมีอยู่ตลอดเวลา สำหรับเรื่องของความพร้อมห้องที่จะรองรับคนไข้เด็กก็จัดว่าอยู่ในระดับพร้อมเกือบ 100 % แล้ว เรามีการเพิ่มห้องในส่วนของการรักษาเด็กอีก หากเต็มทั้งหมดจะมีประมาณ 25 ห้อง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2559
“ตอนนี้คลีนิคกุมารเวชมีแพทย์เฉพาะทางที่ดูแลในเรื่องของทารกแรกเกิด แพทย์เฉพาะทางที่ดูแลในส่วนของพัฒนาการเด็ก เรื่องของภูมิแพ้ โรคติดเชื้อ โรคหัวใจ โรคผิวหนัง และจะมีกุมารแพทย์โรคปอดมาเสริมอีกภายใน 2 เดือนข้างหน้า ทีมแพทย์ทั้งหมดที่ประจำอยู่มีประมาณ 7 ท่าน เชื่อว่าจะเพียงพอต่อก่ารรักษาอย่างแน่นอน ทั้งนี้ปัญหาพื้นฐานที่พ่อแม่นำบุตรมารักษาเป็นโรคของการติดเชื้อ ไข้ ไอ เป็นต้น ”

กุมารแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ กล่าวอีกว่า นอกจากการที่เราให้การรักษาเด็กที่เจ็บป่วยมาแล้วเรายังมีคลีนิคของเด็กดีสุขภาพเด็กดี เนื่องจากเด็กแตกต่างจากผู้ใหญ่มาพบแพทย์ไม่ต้องเจ็บป่วยมาก็ได้อาจจะมารับวัคซีนที่ต้องให้ตามวัย นอกเหนือจากนั้นก็จะมีการดูเรื่องของการเจริญเติบโต น้ำหนัก ส่วนสูง สอบถามเรื่องของพัฒนาการของเด็กใน 4 ด้านกับคุณพ่อคุณแม่ อาทิ เรื่องของพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ พัฒาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก เรื่องของภาษา และเรื่องของสังคม

ร่วมแสดงความคิดเห็น