“แอ๊ด คาราบาว”เยือนเมืองพ่อขุน ขึ้นคอนเสิร์ตไทยรักษ์หวงแหนป่า

b.1เชียงรายจัดโครงการคนไทยรักษ์ หวงแหนป่า จัดแสดงคอนเสิร์ตแอ๊ดคาราบาวเพลงเพื่อชีวิตพร้อมจัดนิทรรศการ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในวันที่ 24 มีนาคม 2559 ที่สนามบินเก่า ฝูงบิน 416 อำเภอเมืองเชียงราย
นายอาคม สุขพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงราย ร่วมกับภาครัฐ เอกชน องค์กรเอกชนและเครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดกิจกรรมตามโครงการคนไทยรักษ์ หวงแหนป่าเพื่อการสร้างการรับรู้และนำมาซึ่งความร่วมมือของประชาชนในอย่างกว้างขวางในการดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูผืนป่า ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมให้ราษฏรสามารถอยู่ร่วมกับผืนป่าได้ด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี มีพอเพียง การนำเสนอข้อมูล และความสำคัญของการบริหารจัดการเศษวัสดุซากพืช

ภายหลังการเก็บเกี่ยวอย่างถูกวิธีเพื่อลดปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ในการจัดโครงการคนไทยรักษ์ หวงแหนป่า ด้วยการแสดงคนเสิร์ตศิลปินเพลงเพื่อชีวิตแอ๊ด คาราบาว การจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องป่า การจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 ที่สนามบินเก่า ฝูงบิน 416 อำเภอเมืองเชียงราย ตั้งแต่เวลา 18.30น.เป็นต้นไป

เพื่อร่วมรณรงค์และปลูกจิตสำนึกในการรักษาผืนป่าต้นน้ำในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อนำรายได้เข้ากองทุนสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงราย ดังนั้น จังหวัดเชียงราย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมชมคอนเสิร์ตแอ๊ดคาราบาว ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ กลุ่มงานความมั่นคงจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย บัตรราคา 100 บาท โทรศัพท์ 053-150185-6

ร่วมแสดงความคิดเห็น